สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หนังแท้-หนังเทียม

หนังแท้-หนังเทียม

ความแตกต่างของหนังแท้และหนังเทียม

 

อดีตหนังแท้นั้นมีลักษณะที่บ่งบอกได้ชัดเจนอยู่หลายประการ เช่น  กลิ่น ลาย พื้นผิวด้านหลัง ฯลฯ แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยี

 หนังเทียมเหมือนหรือใกล้หนังแท้แค่ไหน

หลายปีมาแล้วเทคโนโลยีได้สร้างหนังเทียมที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทาง ด้านเคมีเหมือนหนังแท้ จนสามารถ

หนังแท้ส่วนใหญ่ผิวลาย รอยย่นของผิว (Grain Break) โดยปกติจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติเหมือนผิวหนังของคน แต่หนังแท้

หนังแท้จะมีขนาด (Shape/Size) แต่ละชิ้นไม่แน่นอนเพราะเป็นของธรรมชาติ หนังแท้จะไม่ติดไฟหรือถ้าติดก็จะดับได้เอง

 

หนังเทียมเหมือนหรือใกล้หนังแท้แค่ไหน

หลายปีมาแล้วเทคโนโลยีได้สร้างหนังเทียมที่มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทาง ด้านเคมีเหมือนหนังแท้ จนสามารถ

รอยย่นผิวบน ปกติหนังเทียม PVC จะไม่เกิดรอยย่นเมื่อเวลาพับด้านผิวบนเข้าหากันเพราะมีความกระด้างมาก ขณะที่

ผิวหน้าของหนังเทียม PU มักมีความหนืดติดมือ (sticky) ขณะหนังเทียม PVC กลับมีความแห้งลื่นมากว่า เมื่อเทียบกับหนังแท้

ด้านหลังของหนังเทียม PVC โดยปกติจะเป็นผ้าทอ หากไม่มีหลังผ้าก็จะเห็นเป็นชั้นพลาสติก ขณะที่หนังเทียม PU ทั่วไปก็

Tags : หนังแท้-หนังเทียม

view